Neharmonické manželství jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 800/2022, ze dne 12. 10. 2022: V projednávané věci bylo doposud zjištěno, že obviněný žil s poškozenou v neharmonickém manželství, a to pravděpodobně už od jeho uzavření v roce 1988. Zároveň je nepochybné, že poškozená jako svéprávná žena pokračovala v tomto manželství dobrovolně desítky let, přestože z něj […]

Vedení řádného života

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 733/2022, ze dne 24. 8. 2022: Podobně námitku obviněného, podle níž soudy nižších stupňů postupovaly nesprávně, když při ukládání trestu nezohlednily polehčující okolnost a neužily ustanovení § 41 písm. p) tr. zákoníku, nelze podřadit pod dovolací důvody uplatněné obviněným, ani pod žádný jiný dovolací důvod podle § 265b […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek