Pokus vraždy – dupnutí na hlavu poškozeného

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 209/2021, ze dne 14. 4. 2021: I dovolací soud vnímá při posuzování zavinění obviněného ve vztahu k možnému smrtelnému následku, že obviněný a poškozený nebyli osobami znepřátelenými (naopak se vůbec neznali) a obviněný nebyl intenzivněji motivován k likvidaci poškozeného, než verbálním konfliktem krátce činu předcházejícím. Přesto právě mimořádná […]

Vyhození dítěte z okna matkou a následný skok matky z okna

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 69/2021, ze dne 30. 3. 2021: Nejvyšší soud proto považoval za vhodné zmínit pouze stručně následující skutečnosti. V daném případě je nepochybné, že nezletilý poškozený byl vyhozen z okna dětského pokoje. Kritické noci spala v tomto dětském pokoji spolu s ním právě obviněná. Dále se v bytě nacházeli […]

Způsobení smrti útokem „holýma“ rukama jako vražda

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 156/2021, ze dne 24. 2. 2021: Z provedeného dokazování v projednávané věci vyplývá, že největší intenzita násilí působila vůči hlavě a hrudníku poškozené, přičemž zranění patrně vznikla jak působením aktivního násilí, tak jedním či více pády. Ke zranění hlavy muselo vést kolem desítky úderů, příp. pokud se na […]

Omisivní vražda (předávkování kojence)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 133/2021, ze dne 25. 2. 2021: Zločin vraždy, byl-li spáchán opomenutím, je v nauce označován jako tzv. nepravý omisivní delikt. Problém nepravých omisivních deliktů záleží v tom, které opomenutí lze postavit na roveň konání, poněvadž nikoli každé opomenutí má přibližně stejnou závažnost jako konání. V této souvislosti nelze […]

Rozdíl mezi vraždou a těžkým ublížením na zdraví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1263/2020, ze dne 27. 1. 2020: Pro projednávaný trestný čin je totiž významné, že jednání obviněného a použitý mechanizmus i vzniklý následek nejsou zcela typickými pro chování pachatele, který jedná byť se srozuměním se smrtí oběti, v takovém případě je třeba velmi pečlivě hodnotit všechny okolnosti při znalosti […]

Rozdíl mezi rozmyslem a vraždou v afektu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1298/2020, ze dne 13. 1. 2021: Nejvyšší soud uvedené závěry podle námitek obviněného posoudil, a shledal, že se s úvahami odvolacího soudu lze ztotožnit, protože soudy obou stupňů naplnění znaků skutkové podstaty zločinu vraždy podle § 140 odst. 2 tr. zákoníku zkoumaly ze všech rozhodných skutečností, a na […]

Pravá a nepravá lhostejnost v případě vraždy

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1160/2020, ze dne 25.11.2020: Podle této zákonné definice vycházející z tzv. teorie smíření je srozuměním vždy pokryta tzv. nepravá lhostejnost, když lhostejnost pachatele k tomu, zda následek nastane nebo nenastane, vyjadřuje jeho aktivní kladné stanovisko k oběma možnostem. Ale u pravé lhostejnosti není ani nejslabší (kladný) volní vztah […]

Spáchání vraždy opomenutím, porušení zvláštní povinnosti konat – pečovat o dítě (strava)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1160/2020, ze dne 25.11.2020: U zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 140 tr. zákoníku se v případě základní skutkové podstaty vyžaduje z hlediska zavinění úmysl podle § 15 tr. zákoníku, přičemž ovšem postačí i úmysl nepřímý podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. V souvislosti se […]

Pokus vraždy – vyhladovění kojence

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1160/2020, ze dne 25.11.2020: Obviněný a obviněná byli uznáni vinnými ze spáchání pokusu zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 140 odst. 1, odst. 3 písm. c), písm. i) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustili tím, že: […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek