Nabourání do Facebooku jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 74/2023, ze dne 22. 3. 2023: Neoprávněným přístupem k počítačovému systému (hacking) se rozumí přístup, který není povolen majitelem systému či jiným držitelem práv k systému nebo k jeho části nebo který není povolen vnitrostátními právními předpisy, jímž si pachatel umožnil volnou dispozici s počítačovým systémem. Počítačovým systémem se má […]

E-mailová zpráva je jiným dokumentem, a to dokumentem uchovávaným v soukromí ve smyslu § 183 odst. 1 tr. zákoníku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 148/2021, ze dne 21. 4. 2021: Jednočinný souběh trestného činu porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 tr. zákoníku a trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 tr. zákoníku je možný (Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. […]

Neoprávněně nakládání s informacemi získanými z informačního systému ETŘ

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1250/2020, ze dne 9. 12. 2020: K námitce nesprávné právní kvalifikace trestnému činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, je vhodné uvést, že přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek