Uvedení se do stavu nepříčetnosti kombinací alkoholu a duševní choroby

Usnesení Nejvyššího soudu sup. zn. 7 Tdo 1280/2020, ze dne 20. 1. 2020: U trestného činu opilství se rozlišuje uvedení se do stavu nepříčetnosti (první „fáze“ jednání – actio praecedens) a samotné jednání ve stavu nepříčetnosti, tj. spáchání tzv. kvazideliktu – činu jinak trestného (actio subsequens). Nepříčetnost je definována v § 26 tr. zákoníku (ve […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek