Ne bis idem (pojistný podvod) a přestupek

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 93/2021, ze dne 17. 2. 2021: Objektem citovaných dopravních přestupků je bezpečnost a plynulost silničního provozu. Objektem trestného činu pojistného podvodu je potom cizí majetek, resp. majetkové zájmy pojišťoven (pojistitelů) – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. 7 Tdo 996/2007-I., publikované pod č. […]

Zamlčení vícenásobného pojištění pojišťovně

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1000/2020, ze dne 27. 10. 2020: „Zamlčením podstatných údajů v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy“ ve smyslu ustanovení § 210 tr. zákoníku je i zamlčení (přes výslovně vznesený dotaz pojišťovny), že pojištění shodného typu již obviněný uzavřeno měl. Soud prvního stupně v těchto souvislostech podrobně odůvodnil oprávněný zájem […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek