Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 363/2022, ze dne 11. 5. 2022: Přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku se dopustí mimo jiné ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem (tj. jiným než trestním zákoníkem) sobě nebo […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek