Obecný subjekt (§ 256 a § 260 tr. zákoníku)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 360/2020, ze dne 2. 3. 2021: Na tomto místě Nejvyšší soud také vzhledem k námitkám některých obviněných, že nebyli v takovém postavení, aby mohli zjednat nějakou přednost nebo výhodnější podmínky, konstatuje, že ustanovení § 256 odst. 1 tr. zákoníku nevyžaduje žádné zvláštní postavení, vlastnost či způsobilost pachatele, tudíž […]

§ 256 tr. zákoníku je speciální vůči trestnému činu přijetí úplatku podle § 331 tr. zákoníku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 360/2020, ze dne 2. 3. 2021: Trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 tr. zákoníku je speciální vůči trestnému činu přijetí úplatku podle § 331 tr. zákoníku, „kdy korupční jednání úřední osoby v rámci řízení o zadání veřejné […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek