Vyvolání omylu u poškozených za účelem získání přístupu do bytu obviněnými jako TČ dle § 208 odst. 1 tr. zákoníku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1373/2020, ze dne 17. 2. 2021: Vyvolání omylu u poškozených zde sloužilo jen k získání přístupu do bytu obviněnými. Dalším jednáním pak obvinění byt neoprávněně užívali. Situaci lze přirovnat k té, kdy pachatel vyvoláním omylu u jiné osoby pouze získá přístup k věcem, kterých se pak již sám […]

Neoprávněný zásah do práva k vinnému sklepu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1359/2020, ze dne 6. 1. 2021: Nebytové prostory, které požívaly ochrany podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku byly nejen prostory, které si oprávněný uživatel pronajmul za účelem podnikání, ale i jiné prostory, které nebyly určeny k uspokojování potřeby bydlení a zároveň nesloužily k podnikání, ale vlastníkovi či […]

Okupování bytu po uplynutí výpovědní doby nájmu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1161/2020, ze dne 19. 11. 2020: Obviněná byla uznána vinnou přečinem neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se podle jeho skutkových zjištění dopustila tím, že nejméně v době od 1. 7. 2018 do 1. 2. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek