Podmínky pro uložení ochranného léčení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 360/2022, ze dne 27. 4. 2022: Ukládání ochranného léčení podle § 99 odst. 1 tr. ř. je případem obligatorního uložení ochranného léčení, v posuzované trestní věci z důvodu, že pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Obecně je třeba […]

Sexuologické ochranné léčení v ústavní formě

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 294/2021, ze dne 14. 4. 2021: Při rozhodování o formě ochranného léčení hraje roli větší množství kritérií, která nesmí být hodnocena pouze odděleně, ale především ve vzájemných souvislostech. Dále je ovšem zjevné, že prioritním účelem uložení ochranného léčení (včetně rozhodnutí o jeho formě) je ochrana společnosti před trestnými […]

Podmínka nebezpečnosti pachatele při ukládání ochranného léčení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1386/2020, ze dne 10. 2. 2021: Pro závěr o nebezpečnosti dovolatelky jako druhé z kumulativních podmínek § 99 odst. 1 tr. zákoníku je nutné zkoumat nejenom povahu jednání, které jinak vykazuje v daném případě znaky trestného činu, neboť závěr o pravděpodobnosti možného opakování jednání je podstatné, že musí […]

Nebezpečnost pobytu na svobodě u pachatele činu jinak trestného

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1304/2020, ze dne 6. 1. 2021: Oproti stavu nepříčetnosti nebo zmenšené příčetnosti, který musí být dán v době činu, nebezpečnost pobytu na svobodě u pachatele činu jinak trestného je třeba posuzovat podle stavu v době rozhodování soudu o ochranném léčení (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. […]

Uložení zabezpečovací detence osobě s neléčitelnou duševní chorobou

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1265/2020, ze dne 17. 12. 2020: Je třeba připomenout, že případ obviněného je specifický tím, že obviněný se zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 140 odst. 1 tr. zákoníku dopustil v souvislosti s duševní poruchou spočívající v disociální a emočně nestabilní poruše osobnosti. Tato porucha osobnosti činí podle […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek