Zneužití informace a postavení v obchodním styku, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1482/2016, ze dne 15. 2. 2017: Obviněný, který je jediným jednatelem i společníkem ve více společnostech s ručením omezeným, se při převádění majetku z jedné takové obchodní společnosti do jiné, pokud takovým činem poškodí či zvýhodní věřitele té obchodní společnosti, jejíž majetek převedl, nedopouští přečinu zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2 tr. zákoníku, může […]

Znaky selftradingu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 144/2019, ze dne 17. 12. 2020: Trestného činu podle § 128 odst. 2 tr. zákona (v současnosti trestný čin zneužití postavení v obchodním styku podle § 255a odst. 1 tr. zákoníku) se dopustil ten, kdo jako pracovník, člen orgánu, společník, podnikatel nebo účastník na podnikání dvou nebo více […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek