Neharmonické manželství jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 800/2022, ze dne 12. 10. 2022: V projednávané věci bylo doposud zjištěno, že obviněný žil s poškozenou v neharmonickém manželství, a to pravděpodobně už od jeho uzavření v roce 1988. Zároveň je nepochybné, že poškozená jako svéprávná žena pokračovala v tomto manželství dobrovolně desítky let, přestože z něj […]

Nefunkční manželství neznamená automaticky týrání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 79/2021, ze dne 17. 2. 2021: Je pravdou, že u poškozené znalci konstatovali psychické problémy včetně symptomů, které naplňují kritéria posttraumatické stresové poruchy, které souvisejí s průběhem manželství. To však ještě neznamená, že zjištěné a popsané jednání je skutečně týráním ve smyslu trestního práva. Znalci uvedli, že traumatizace […]

Znak „společné obydlí“ u TČ týrání osoby žijící ve společném obydlí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 909/2020, ze dne 23. 9. 2020: Zmíněného zločinu se dopustí, kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, páchá-li takový čin po delší dobu. Společné obydlí přitom vyjadřuje specifický znak tohoto trestného činu, že pachatelé, kteří týrají jiné osoby, tak činí vůči osobám […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek