Hospodářská trestná činnost

Právní služby poskytujeme zejména v případě obvinění z následujících trestných činů:

padělání a pozměnění peněz, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněné podnikání, poškozování spotřebitele, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zneužití informace v obchodním styku, zneužití postavení v obchodním styku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů Evropské unie, a mnohé další.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek