Kriminalita bílých límečků

Právní služby poskytujeme zejména v případě obvinění z následujících trestných činů:

zpronevěra, podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti, lichva, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele, zvýhodňování věřitele, pletichy v insolvenčním řízení, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, neoprávněné podnikání, poškozování spotřebitele, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zneužití informace v obchodním styku, zneužití postavení v obchodním styku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů Evropské unie, přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, a mnohé další.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek