Trestná činnost vojáků, policistů, úředníků a politiků

Právní služby poskytujeme zejména v případě obvinění z trestných činů:

neuposlechnutí rozkazu, zneužití pravomoci úřední osoby, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, porušení povinnosti při správě cizího majetku, a mnohé další.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek