Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

Právní služby poskytujeme zejména v případě obvinění z následujících trestných činů:

násilí proti orgánu veřejné moci, násilí proti úřední osobě, přisvojení pravomoci úřadu, přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, zasahování do nezávislosti soudu, pohrdání soudem, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, křivé obvinění, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, křivé tlumočení, maření spravedlnosti, padělání a pozměnění veřejné listiny, šíření poplašné zprávy, opilství, podněcování k trestnému činu, schvalování trestného činu, nadržování, nepřekážení trestného činu, neoznámení trestného činu, a mnohé další.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek