Podpora a propagace terorismu „Christchurch“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 46 T 4/2020,  ze dne 19. 8. 2020:

Obžalovaný se dopustil jednání popsaného ve výroku tohoto rozsudku, když zveřejnil celkem 4 komentáře schvalující teroristický útok pachatele na Novém Zélandě, přičemž tyto jeho komentáře byly
čteny a hodnoceny buď kladně nebo záporně, za užití tzv. like. Vzhledem k obsahu těchto komentářů, jak již bylo uvedeno výše, soud nepochybuje o tom, že obžalovaný velmi dobře věděl, co přesně komentuje. Obžalovaný se netajil tím, že muslimy nemá rád, nelíbí se mu jejich kultura a náboženství. Obhajobou pak bylo soudu předestíráno, že postoje lidí jsou v tomto směru zásadně ovlivněné médii, tedy tím, co je prezentováno veřejnosti navenek, např. boje s Islámským státem, útoky muslimských radikálů proti osobám žijícím v Evropě a v jiných částech světa apod. Soud se sice ztotožňuje s tím, že je každý z nás v dnešní době ovlivněn médii a tím, co prezentují, ale na straně druhé toto nemůže vyvinit obžalovaného z jednání, kterého se dopustil. Jako rozumně uvažující mladý muž by měl umět rozlišit mezi rétorikou a násilím, kterého se dopouštějí muslimští radikálové, a běžnými muslimy, kteří jsou součástí naší společnosti, žijí stejně jako lidé jiného vyznání (či bez vyznání) a s násilím proti
jiným nesouhlasí a distancují se od něj. Z komentářů obžalovaného zveřejněných na internetu ale jednoznačně plyne, že útok na muslimské civilisty považoval za správný a oprávněný, a jeho pachatele veřejně vychvaloval. Utvořil si tedy vlastní názor, který veřejně prezentoval ve svých internetových příspěvcích, a vzhledem k jejich obsahu, za ně musí nést trestní odpovědnost.

Z hlediska právního hodnocení naplnil obžalovaný svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 1 alinea 2, odst. 4 písm. a) tr. zákoníku, když veřejně schvaloval spáchaný teroristický čin, vychvaloval jeho pachatele a spáchal uvedený čin prostřednictvím příspěvků na webových stránkách www.navratdoreality.cz. Zde kladně komentoval a chválil jednání Brentona Harrisona T.a, pachatele teroristického útoku na Novém Zélandu, při kterém bylo zabito několik desítek osob a další desítky jich byly vážně zraněny. Jednání pachatele na
Novém Zélandu lze pak jednoznačně hodnotit jako zločin teroristického útoku podle § 311 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, kdy pachatel jednal v úmyslu závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo provedením útoku ohrožujícím život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví, které tímto činem také způsobil. Obžalovaný svůj příspěvek zveřejnil veřejně přístupnou počítačovou sítí, tedy veřejně ve smyslu § 117 písm. a) tr. zákoníku, jeho příspěvek byl volně přístupný všem uživatelům internetu. Jeho komentář obsahuje, jak kladné, tak záporné hodnocení útoku pachatele teroristického útoku, byl tedy čten jinými osobami.

TREST: trest odnětí svobody v délce tří let, který mu byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně
odložen a podle § 82 odst. 1 tr. zákoníku mu byla vyměřena maximálně dlouhá zkušební doba
v délce pěti let.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek