Účast na teroristické skupině

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1287/2020, ze dne 27. 1. 2021:

Úprava § 312a trestního zákoníku vychází primárně z § 361 trestního zákoníku ve znění účinném do 31. 1. 2017. Podle § 361 odst. 1 trestního zákoníku se trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině dopustil pachatel, který založil organizovanou zločineckou skupinu, činnosti organizované zločinecké skupiny se účastnil, nebo organizovanou zločineckou skupinu podporoval, přičemž podle odstavce 2 tohoto ustanovení se uvedeného zločinu dopustil tehdy, spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené k páchání vlastizrady (§ 309 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku) nebo teroru (§ 312 trestního zákoníku). Jednání obviněného tak bylo trestné již před citovanou novelou trestního zákoníku.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek