Neharmonické manželství jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 800/2022, ze dne 12. 10. 2022:

V projednávané věci bylo doposud zjištěno, že obviněný žil s poškozenou v neharmonickém manželství, a to pravděpodobně už od jeho uzavření v roce 1988. Zároveň je nepochybné, že poškozená jako svéprávná žena pokračovala v tomto manželství dobrovolně desítky let, přestože z něj v podstatě mohla kdykoliv odejít, navíc nebyla k obviněnému vázána ani starostí o nezletilé děti, když jejich syn ze společného bydlení již dávno odešel a mohl poskytnout poškozené pomoc, navíc nebyla na obviněném závislá ani finančně, když disponovala vlastními finančními prostředky. Obviněný, jak vyplývá z jeho psychologického profilu, je despota, dominoval ve vztahu, manipuloval s poškozenou a choval se často vůči ní nepřijatelně, přičemž poškozená je submisivní povahy a obviněnému se až nemístně podřizovala. Pouze tento vztah ale nezakládá trestní odpovědnost obviněného. Ač je takové jednání obviněného z morálního hlediska nesprávné a odsouzeníhodné, bez dalšího ještě nenaplňuje znaky týrání, jak je chápe trestní právo.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek