Souhlas poškozeného s trestním stíháním v případě právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 629/2022, ze dne 19. 10. 2022:

V předchozím trestním řízení nedošlo k procesnímu pochybení, pokud nebyl vyžadován souhlas s trestním stíháním podle § 163 odst. 1 tr. ř. u poškozené obchodní společnosti M. V., jejíž jedinou jednatelkou je sestra obviněné V. S. Nutnost souhlasu poškozeného s trestním stíháním podle posledně citovaného ustanovení se uplatní jen tehdy, je-li poškozeným fyzická osoba. Jestliže je takovým poškozeným právnická osoba (např. obchodní společnost), není trestní stíhání podmíněno jejím souhlasem, neboť nemůže být vůči obviněnému ve vztahu, který předpokládá ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř. To platí i v případě, že členem statutárního orgánu takové právnické osoby je fyzická osoba, která je vůči obviněnému ve vztahu uvedeném v § 100 odst. 2 tr. ř. (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 3 Tdo 709/2010, uveřejněné pod č. 10/2012 Sb. rozh. tr.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek