Omamná látka konopí (delta-9-THC) „značného rozsahu“

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tcu 146/2021, ze dne 19. 1. 2022:

In concreto odsouzený svým jednáním naplnil přinejmenším znaky zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c), tr. zákoníku. Je tomu tak proto, jelikož odsouzený dovezl a současně pro jiného přechovával omamnou látku konopí, resp. psychotropní látku delta-9-THC, a takový čin spáchal ve značném rozsahu, jímž se podle stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, uveřejněného pod č. 15/2014 Sb. rozh. tr., rozumí stonásobek množství většího než malého. V případě účinné látky delta-9-THC činí množství větší než malé nejméně 1 g této účinné látky, znaku značného rozsahu tak odpovídá nejméně 100 g této látky; v případě drogy konopí činí množství větší než malé nejméně 10 g sušiny, znaku značného rozsahu tak odpovídá nejméně 1 000 g této drogy. Jestliže tedy odsouzený neoprávněně nakládal s 332,4 g účinné látky (2 916 g sušeného konopí) a dále nejméně s 3 kg sušeného konopí, pak jeho jednání i tento znak bezpochyby naplňuje. Formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona jsou proto v případě odsouzeného splněny.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek