Neoprávněný zásah do práva k vinnému sklepu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1359/2020, ze dne 6. 1. 2021:

Nebytové prostory, které požívaly ochrany podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku byly nejen prostory, které si oprávněný uživatel pronajmul za účelem podnikání, ale i jiné prostory, které nebyly určeny k uspokojování potřeby bydlení a zároveň nesloužily k podnikání, ale vlastníkovi či uživateli sloužily k uspokojování jeho jiných potřeb, jako např. využívání volného času, realizaci různých koníčků, ale i pracovnímu využití apod. Podle povahy věci se mohlo jednat např. právě o vinný sklep či dílnu, kterou může oprávněný uživatel užívat na základě souhlasu vlastníka, aniž by měli uzavřenou nájemní smlouvu a sloužila k podnikatelské činnosti, může se jednat o různé skladové prostory, ateliér apod.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek