Účinná lítost a splnění vyživovací povinnosti jen zčásti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 209/2022, ze dne 21. 4. 2022:

Dodatečným splněním vyživovací povinnosti ve smyslu daného ustanovení je třeba rozumět vyrovnání částky, kterou obžalovaný mohl zaplatit podle svých výdělkových možností, přičemž k zániku trestnosti podle tohoto ustanovení nedojde, jestliže vyživovací povinnost byla splněna jen zčásti (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 8 Tdo 1347/2009, či ze dne 6. 3. 2013, sp. zn. 3 Tdo 1579/2012).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek