Zneužití postavení v obchodním styku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1104/2020, ze dne 9. 12. 2020:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 12. 2019, sp. zn. 34 T 12/2018, byl obviněný Z. N. uznán vinným přečinem zneužití postavení v obchodním styku podle § 255a odst. 1 tr. zákoníku.

Obviněný byl odsouzen za trestnou činnost, které se ve stručnosti dopustil tím, že ačkoli byl jednatelem a vlastníkem 50% obchodního podílu N., jejíž předmět podnikání spočíval ve výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 6. 3. 2017 při vědomí snadné zaměnitelnosti názvů obchodních firem, na úkor N., založil obchodní společnost N., IČ: XY (dále též „N.“), se sídlem na stejné adrese jako sídlo poškozené a se zcela totožným předmětem činnosti, stal se jejím jediným společníkem i jednatelem, v září 2017, kdy byl stále jednatelem v obou uvedených obchodních společnostech, obviněný využil objednávky na dodání speciálních mýdel v hodnotě 155 538 Kč, která byla dne 21. 9. 2017 zaslána obchodní společností B. M., s. r. o., a adresována N., jako výhradnímu dodavateli tohoto typu zboží pro český a slovenský trh, obviněný ji realizoval jménem N., poté, co bylo objednané zboží obchodní společností N., dodáno do konsignačního skladu B. M., obviněný vystavil faktury na celkovou částku 155 538 Kč, kterou B. M., uhradil postupně ve dnech 15. 11. 2017 a 14. 3. 2018 na bankovní účet N., neboť si zpočátku nevšiml záměny obchodních firem obou obchodních společností, dodávka byla již distribuována odběratelům, a tak došlo k naplnění obchodního vztahu původně směřovaného k jinému dodavateli, čímž obchodní společnost N., získala neoprávněný prospěch na úkor N.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek