Nelegálnost výnosu z trestné činnosti nemusí být deklarována soudním rozhodnutím

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 904/2020, ze dne 23. 9. 2020:

Zjevně neopodstatněná je rovněž námitka spočívající v podstatě v tom, že trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti lze spáchat jedině poté, co jsou předmětné finanční prostředky pravomocným soudním rozhodnutím označeny za výnos z trestné činnosti. S touto námitkou se přesvědčivým způsobem vypořádal odvolací soud v odst. 11 odůvodnění svého rozhodnutí a Nejvyšší soud na tuto argumentaci odkazuje. Ke spáchání uvedeného trestného činu je bezesporu nutné, aby byl nejprve (nebo třeba i zčásti souběžně) spáchán trestný čin, s jehož výnosem pak pachatel legalizace nakládá. Není však žádný důvod pro závěr, že v té době už musí být nelegálnost výnosu z trestné činnosti deklarována soudním rozhodnutím.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek