Udání padělaných peněz a okamžik dokonání, dobrovolné upuštění od pokusu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 650/2021, ze dne 30. 6. 2021: Padělanými penězi (bankovkami nebo mincemi) rozumíme české nebo jiné než tuzemské peníze (srov. též § 238 tr. zákoníku), které byly padělány, tedy vyhotoveny bez oprávnění s použitím zařízení a materiálů, které nebyly původně určeny k výrobě peněz nebo které nebyly drženy nebo […]

Nejlepší zájem dítěte a uložení trestu rodiči

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 684/2021, ze  dne 30. 6. 2021: Ve svém nálezu ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 950/19, Ústavní soud přehledně shrnul judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, jakož i vyjádření dalších mezinárodních orgánů (odst. 33-45 nálezu). Již z tohoto přehledu je […]

Určitost trestu zákazu činnosti uloženého právnické osobě

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 329/2021, ze dne 12. 5. 2021: Smyslem a účelem trestu zákazu činnosti je  zabránit pachateli vykonávat jen takovou činnost, která mu dává příležitost k páchání trestných činů určitého druhu, anebo mu jejich spáchání usnadňuje (viz rozhodnutí uveřejněná pod č. 42/1967 a č. 26/2007-III. Sb. rozh. tr.), nelze proto […]

Účinná lítost a dobrovolné uhrazení daně

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 424/2021, ze dne 26. 5. 2021: V daných souvislostech považuje dovolací soud za vhodné nejprve uvést, že z okolností posuzovaného případu je patrná nikoliv dobrovolnost úhrady daně ze strany obviněného. Dovolatel totiž splnil svou daňovou povinnost (dne 29. 10. 2018) až na základě výsledků daňové kontroly (platební výměry […]

Úder loktem do hlavy jako exces z nutné obrany

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 463/2021, ze dne 5 Tdo 463/2021: Ačkoli se obviněný po celou dobu trestního řízení staví do lepšího světla s tím, že se musel poškozenému bránit a domáhá se použití ustanovení o nutné obraně, všechny výše uvedené aspekty dokreslují samotný průběh události, tedy i konflikt mezi ním a poškozeným, […]

Upozornění na změnu právní kvalifikace

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 145/2021, ze dne 19. 5. 2021: Podle § 225 odst. 2 tr. ř. může soud uznat obžalovaného vinným trestným činem podle přísnějšího ustanovení zákona, než podle kterého posuzovala skutek obžaloba, jen tehdy, když obžalovaný byl na možnost tohoto přísnějšího posuzování skutku upozorněn podle § 190 odst. 2. Nestalo-li se tak, je […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek