Rodičovství pachatele a jeho vliv na (ne)uložení nepodmíněného trestu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1076/2020, ze dne 4. 11. 2020:

Rodičovství pachatele nemůže být důvodem k vyhnutí se trestněprávním následkům spáchání trestného činu. Ani povinnost zohledňovat nejlepší zájem dítěte nemůže být bezbřehá a nevylučuje uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody jeho rodiči. Podrobně se těmito otázkami zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 950/19, a mimo jiné konstatoval, že pokud je již uložení tohoto trestu nevyhnutelné, veřejný zájem na ochraně společnosti je v takovém případě značný a zpravidla může převážit nad nejlepším zájmem dítěte, nejsou-li v konkrétním případě specifické okolnosti, které by významněji zvyšovaly negativní dopad odsouzení rodiče k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dítě v porovnání s jinými případy. A je zřejmé – dodává Nejvyšší soud – že samotná povinnost dítě vyživovat a vychovávat není takovou specifickou okolností, nýbrž pravidlem.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek