Souběh (konkurence) trestných činů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 990/2020, ze dne 27. 10. 2020:

Více trestných činů je v souběhu jen potud, pokud mezi spácháním časově prvního z nich a časově posledního z nich nebyl vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující – byť nepravomocný – rozsudek za nějaký trestný čin (srov. rozhodnutí publikované pod č. 8/1974 Sb. rozh. tr.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek