Zvýšení požadované částky náhrady škody v odvolacím řízení

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 5 To 49/2020, ze dne 7. 10. 2020:

Řízení o náhradě škody je řízením návrhovým, v důsledku čehož je soud vázán návrhem poškozeného potud, že mu nemůže přiznat více, než sám požadoval. Poškozený však může svým návrhem disponovat po celou dobu trestního řízení, tedy až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek