Vazební důvod (útěkový) a hrozba vysokým trestem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 995/2020, ze dne 17. 12. 2020:  

Pro účely rozhodování o vazbě tak nelze přikládat zásadní význam zjištění, že obviněný má jinak funkční rodinné zázemí, zajištěný zdroj příjmů a fakt, že dosud nebyl soudně trestán, neboť se nejedná o natolik zásadní skutečnosti, která by byly způsobilé významně oslabit obavu z útěku nebo skrývání se před hrozícím vysokým trestem odnětí svobody ve smyslu § 67 písm. a) tr. ř. Podle názoru Nejvyššího soudu lze konstatovat, že z výše uvedených konkrétních a objektivně zjištěných okolností vyplývá důvodná obava, že v současné fázi trestního řízení v případě propuštění obviněného z výkonu trestu odnětí svobody na svobodu, bude obviněný mařit trestní řízení tím, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak hrozícímu trestu vyhnul. V takovém případě by se obviněný stal pro orgány činné v trestním řízení nedosažitelným, v důsledku čehož by byl účel celého trestního řízení zmařen, nebo podstatně ztížen. Jsou tak dány konkrétní skutečnosti, které odůvodňují zákonné důvody pro jeho vzetí do vazby podle § 67 písm. a) tr. ř.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek