„Velký rozsah“ pervitinu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 995/2020, ze dne 17. 12. 2020:

Toto množství pervitinu (3.818,16 gramů) nepochybně naplňuje zákonný znak velkého rozsahu, přičemž soud prvního stupně vycházel z judikaturních kritérií vymezených v usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 15 Tdo 1003/2012 (uveřejněného pod č. 44/2013 Sb. rozh. tr.) a ve stanovisku trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013 (uveřejněného pod. č. 15/2014 Sb. rozh. tr.), dle kterého je za „větší rozsah“ považován desetinásobek množství většího než malého (1,5 gramu pervitinu), „značným rozsahem“ pak je desetinásobek takto určeného většího rozsahu (tedy od 150 gramů do 1,5 kg pervitinu) a „velkým rozsahem“ desetinásobek takto určeného značného rozsahu (tedy množství převyšující 1,5 kilogramu pervitinu). Tím je odůvodněna právní kvalifikace podle § 283 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek