Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1286/2020, ze dne 27. 1. 2021:

Neúplné či nesprávné zjištění majetkových poměrů pachatele včetně jeho závazků brání náležitému posouzení existence či neexistence podmínky uvedené v § 68 odst. 6 tr. zákoníku (viz například usnesení Nejvyššího soudu: ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1411/2010, ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 6 Tdo 1466/2011, ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 7 Tdo 9/2014, ze dne 29. 5. 2014, sp. zn. 6 Tdo 538/2014, ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 5 Tdo 829/2015, ze dne 16. 2. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1544/2015, a ze dne 17. 8. 2016, sp. zn. 5 Tdo 866/2016, a zejména již zmíněné usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 7 Tdo 702/2017, publikované pod č. 9/2018 Sb. rozh. tr.).

Nejvyšší soud pak dospěl k závěru, že s ohledem na skutečnost, že obviněný je cizím státním příslušníkem, sám nebyl ochoten poskytnout o svých majetkových, osobních a rodinných poměrech jednoznačné a ověřitelné údaje, a s ohledem na dobu, která od spáchání trestné činnosti uplynula, jsou možnosti zjištění údajů potřebných pro uložení peněžitého trestu obviněnému Y. F. značně ztížené, a to až do té míry, že je uložení peněžitého trestu prakticky vyloučeno. 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek