Výslech svědka cizince jako neodkladný úkon

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1405/2020, ze dne 27. 1. 2021:

K samotné neodkladnosti (která byla soudy dovozena, ovšem do jisté míry i k neopakovatelnosti) tohoto úkonu lze uvést, že výslech svědka – cizince, který se na území České republiky nacházel pouze krátce a v řádu dnů plánoval odcestovat zpět, jistě za neodkladný, příp. i neopakovatelný úkon považovat lze, protože zde existuje reálné riziko, že takovou osobu nebude možné (i s ohledem na výše zmiňovanou nemožnost vynucení přítomnosti takové osoby u výslechu) právě z důvodu jejího trvalého pobytu v zahraničí vyslechnout (viz např. rozhodnutí publikované pod č. 50/1995 Sb. rozh. tr.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek