Procesní dopady koncepce trvajícího trestného činu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 128/2021, ze dne 18. 2. 2021:

Z procesně právní koncepce trvajícího trestného činu totiž vyplývá, že jakékoli pravomocné rozhodnutí ohledně části takového jediného skutku zakládá překážku věci rozhodnuté ohledně dalších částí žalovaného jednání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. h) tr. řádu a z toho vyplývající možné porušení zásady ne bis in idem.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek