Přerušení běhu promlčecí doby trestného činu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 144/2019, ze dne 17. 12. 2020:

Podle rozhodnutí č. 44/2010 Sb. rozh. tr., má účinky spočívající v přerušení běhu promlčecí doby i takové sdělení obvinění či usnesení o zahájení trestního stíhání, které bylo stiženo určitými vadami (a které bylo kupř. státním zástupcem pro formální vady zrušeno).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek