Znak nejméně se dvěma osobami

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 175/2021, ze dne 17. 2. 2021:

Pokud jde o znak nejméně se dvěma osobami [§ 175 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku], tento byl vzhledem ke shora popsanému závěru o spolupachatelství naplněn. „Nejméně se dvěma osobami“ totiž znamená, že se na činu pachatele aktivně podílí, i když různou měrou, ještě nejméně dvě další fyzické osoby, tedy s pachatelem celkem tři, přičemž může jít o zmiňované spolupachatelství nebo o některou z forem účastenství s výjimkou návodu. V kontextu dovolacích námitek je vhodné dodat, že – jak výše naznačeno – obviněný byl do trestné činnosti zapojen i v době, kdy se fyzicky nenacházel na místě, kde došlo ke střelbě. Odvolací soud správně upozornil na znalecký posudek z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika, specializace programové vybavení, počítačové sítě, ochrana elektronických informací, hardware, software (č. l. 335 a násl.), z něhož vyplynula komunikace mezi obviněným a spoluobviněným J. B. od okamžiku, kdy se obviněný od spoluobviněného a poškozeného odpojil na čerpací stanici v Prostějově, do doby jeho příjezdu na místo střelby. Spoluobviněný obviněného průběžně informoval o situaci a poté, co mu sdělil, že se už střílí, obviněný odpověděl, že to chce vidět, a stěžoval si, že má dojezd 29 km. Nakonec mu spoluobviněný vyčinil, že by se mohl taky přičinit, že to musí řešit jen on a dohadovat se s rodiči poškozeného (srov. str. 17, bod 25. rozsudku odvolacího soudu). Nicméně, nehledě na jeho krátkou absenci ve skutkovém ději, po příjezdu (a odevzdání zapomenuté peněženky poškozenému) na místě zůstal, a byť věděl, že došlo ke střelbě (jejímž účelem zcela nepochybně bylo přimět poškozeného k úhradě tvrzených závazků), a viděl, že na poškozeného je nadále činěn ze strany spoluobviněného J. B. nátlak a že na poškozeného v tomto směru působil střelbou i spoluobviněný R. L., nikterak nezakročil. Až do příjezdu policie, tj. po dobu cca 30 min nadále pobýval na místě činu se spoluobviněnými a svojí přítomností tak (stejně jako v předchozí fázi jeho jednání) minimálně umocňoval nátlakové počínání obou spoluobviněných, neboť na základě svých vlastních postupů toho dne i několika dnů předtím dobře věděl, o jakou záležitost se jedná a že jednání všech zúčastněných obviněných směřuje k vymožení plnění poškozeného pod specifikovanými pohrůžkami.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek