Atypický případ týrání spočívající ve vzbuzování nenávistných postojů dětí vůči otci

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 184/2021, ze dne 31. 3. 2021:

V posuzovaném případě mělo týrání spočívat v podstatě ve vzbuzování nenávistných postojů dětí vůči jejich otci. Jde tedy o jednání v kontextu výše citované judikatury značně atypické, a o to víc je s podivem, že se soud druhého stupně nijak nepokusil vysvětlit, proč bylo nutno takové jednání považovat za týrání, navíc za situace, kdy soudem prvního stupně s ohledem na jím zvolenou právní kvalifikaci jednání obviněné, problematika znaků „týrání“ a vnímání poškozených jako „těžké příkoří“ nebyla posuzována.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek