Použitelnost výpovědi policistů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 369/2021, ze dne 19. 5. 2021:

K námitce obviněného ohledně údajné nepoužitelnosti výpovědí policistů jako svědků Nejvyšší soud uvádí, že předmětem výslechu policistů bylo, aby popsali okolnosti, za nichž došlo ke kontaktu s obviněným a co následně vlastními smysly vnímali. Předmětný důkaz tedy koresponduje s § 89 odst. 2 tr. ř., podle kterého může za důkaz sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, přičemž soudy neučinily součástí svých hodnotících úvah žádné části výpovědí policistů jako svědků, v nichž by se vyjadřovali k obsahu toho, co jim obviněný na místě sdělil a nahrazovali tak výpověď obviněného (srov. rozhodnutí publikované pod č. 26/1989 Sb. rozh. tr.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek