Kázeňský trest jako rei iudicate

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 296/2022, ze dne 20. 4. 2022:

Kázeňský trest uložený podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody, jenž je ve své podstatě disciplinárním zásahem proti porušení pravidel, kterými je osoba ve výkonu trestu povinna se řídit, a jímž není nově omezena osobní svoboda obviněného, nýbrž je jen zpřísněn výkon trestu uloženého odsuzujícím rozsudkem, nevytváří překážku ne bis in idem pro následné trestní stíhání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 587/2014, publikované pod č. 40/2015 Sb. rozh. tr., usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 3 Tdo 309/2014 aj.). 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek