Zpochybnění protokolace ohledně podání opravného prostředku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 367/2022, ze dne 11. 5. 2022:

Jestliže je po rozhodnutí soudu prvního stupně zpochybněna správnost protokolace vyjádřením některé ze stran ohledně podání opravného prostředku proti vyhlášenému rozhodnutí, pak soud příslušný k rozhodnutí o opravném prostředku není oprávněn posuzovat správnost či úplnost protokolace, nýbrž věc předloží soudu prvního stupně k rozhodnutí o těchto námitkách (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 4 Tz 296/2000, publ. pod č. 1/2002 Sb. rozh. tr., či obdobně také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 4 Tz 7/2005, publ. pod č. 58/2005 Sb. rozh. tr.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek