Poškození věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 297/2022, ze dne 6. 4. 2022:

Obviněný s cílem zmařit uspokojení pohledávky svého věřitele J. V., která vyplývala ze směnečného závazku, konkrétně ze směnky vlastní na částku 22 000 000 Kč, se záměrně zbavil části svého majetku tím, že daroval svým dětem nemovitosti v celkové hodnotě 1 442 400 Kč a prodal osobní vozidlo za cenově nevýhodných podmínek, čímž tak způsobil škodu v celkové výši 1 505 400 Kč. Toto jeho jednání se nikterak nevymyká běžně se vyskytujícím činům subsumovaným pod skutkovou podstatu přečinu poškození věřitele podle § 222 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Jak správně uvedl soud prvního stupně (bod 48. na str. 11 odůvodnění jeho rozsudku), obviněný se systematicky zbavoval svého majetku a vzhledem k výši dluhu vůči poškozenému, jakož i hodnotě majetku, který obviněný zcizil, aby se vyhnul jeho postižení na úhradu vlastního dluhu, se nejednalo a ani nemohlo jednat o bagatelní záležitost, která by nenaplňovala znaky trestného činu s tím, že jde o pouhou občanskoprávní záležitost. Obviněný ostatně svoji snahu vyhnout se uspokojení svého věřitele v době činu nijak nezpochybňoval ani v podaném dovolání, stále totiž u něj převládá pocit, že jde o nespravedlivé řešení důsledků jeho podnikání, za což podle jeho přesvědčení mohou všichni ostatní, nikoli on sám.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek