Porušení povinnosti dát přednost v jízdě jako porušení důležité povinnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1270/2020, ze dne 15. 12. 2020:

Podle ustálené judikatury porušení povinnosti dát přednost v jízdě bude porušením důležité povinnosti „zpravidla“. Nebude jím například v případech výrazného či převažujícího spoluzavinění poškozeného. V posuzované věci Nejvyšší soud po doplnění dokazování neshledal žádné okolnosti, které by pro takový výjimečný případ svědčily. Na dopravní nehodě se spoluzaviněním nijak nepodílel poškozený a nevyskytly se zde ani žádné jiné okolnosti, které by bylo možno označit za náhodné. Za náhodu není možno označit jízdu poškozeného po hlavní silnici, neboť tuto skutečnost měl obviněný jako možnou předvídat. Obecně je přitom nedání přednosti v jízdě nepochybně porušením jedné z nejzávažnějších povinností řidiče, jež často vede k fatálním následkům. K naplnění znaku porušení důležité povinnosti podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku tak v daném případě došlo.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek