Společenská škodlivost u těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti u dopravní nehody

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 950/2020, ze dne 30. 9. 2020:

Nejvyšší soud v tomto směru shledal, že vzhledem ke společenské škodlivosti jednání obviněného rozhodně nepostačuje uplatnit odpovědnost podle jiného právního předpisu, nýbrž je třeba uplatnit odpovědnost trestní a trestněprávní důsledky s ní spojené. Obviněný, jenž výhradně vlastním protiprávním jednáním, spočívajícím v porušení několika zákonných povinností řidiče, způsobil vážnou dopravní nehodu, při níž došlo nejen k nemalé škodě na dvou vozidlech, ale zejména k závažným zraněním majícím povahu těžké újmy na zdraví čtyř osob, jež mohou u dvou z nich zanechat i trvalé následky, se dopustil daného přečinu nejen způsobem, který předmětná skutková podstata předpokládá, ale jenž škodlivost jeho jednání výrazně zvyšuje.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek