Přísné tresty v případě podvodů ve fotovoltaice

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 664/2020, ze dne 26. 11. 2020:

Namítá-li obviněný, že mu byl uložen trest exemplární, který se vymyká trestům uloženým v jiných podobných kauzách (7 let a 6 měsíců), je nutno upozornit, že soud, který o trestu rozhoduje, je povinen v souladu s principem individualizace trestu zohledňovat všechny zvláštnosti daného případu, tedy jak okolnosti, povahu a závažnost spáchaného trestného činu, tak nejrůznější poměry pachatele. Přísnost trestu tedy nelze odvozovat od trestů uložených v jiných kauzách týkajících se dění kolem fotovoltaických elektráren na konci roku 2010, nýbrž je třeba přistupovat ke každé kauze a ke každému pachateli individuálně. To se také v nyní projednávané věci stalo, přičemž nalézací soud své úvahy při ukládání trestu řádně, přesvědčivě a podrobně odůvodnil. Není navíc ani pravdou, že by tresty ukládané v jiných fotovoltaických kauzách byly podstatně nižší. Pouze namátkou lze zmínit trestní věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 1/2013 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 42/2020 (výkon 2,067 MW), ve které byl investorovi FVE uložen trest odnětí svobody v délce pěti a půl roku, trestní věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 5/2013 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tdo 968/2016 (výkon 3 MW), ve které byl investorovi FVE uložen trest odnětí svobody v délce šesti a půl let, stejně jako v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 T 5/2015 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 792/2017 (výkon 0,481 MW), nebo trestní věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 8/2017 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 1340/2019 (výkon 1,949 MW), ve které byl investorovi FVE uložen trest odnětí svobody v délce šesti roků. Nutno rovněž podotknout, že ve všech těchto věcech souviselo podvodné jednání pachatelů s fotovoltaickými elektrárnami o značně menším výkonu, u kterých se skutečná i hrozící škoda pohybovala v řádově nižších hodnotách než v nyní projednávané věci. I vzhledem k takto vysoké závažnosti trestného činu nebylo ani na místě uvažovat o možné aplikaci zásady subsidiarity trestní represe na nyní projednávanou věc, které se obviněný rovněž dožadoval.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek