Možnost odstranění závady na střelné zbrani opravou

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 916/2020, ze dne 19. 11. 2020:

„Je-li možné existující závadu na střelné zbrani odstranit její opravou, která není nedostupná, a jestliže tím lze vrátit střelné zbrani její původní účinnost, jedná se nadále o střelnou zbraň podléhající regulaci zákonem o střelných zbraních a střelivu (Usnesení ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. 5 Tdo 1072/2002, publikováno v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 23/2003, pod T 529).“

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek