Posouzení obecné i specifické věrohodnosti je v kompetenci znalce

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1215/2020, ze dne 25. 11. 2020:

K námitce dovolatele, že znalci z oboru zdravotnictví, odvětví klinická psychologie nepřísluší hodnotit věrohodnost svědka, je možné stručně uvést, že posouzení obecné i specifické věrohodnosti je v kompetenci znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie. Znalec se nevyjadřuje k pravdivosti, pouze konstatuje, že posuzovaný je schopen podat pravdivou výpověď (viz Kolektiv autorů. Základy soudní psychiatrie psychologie. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 87). Samotné hodnocení výpovědi svědka z hlediska pravdivosti je výhradně na soudu, který musí svůj myšlenkový proces přezkoumatelným způsobem odůvodnit.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek