Pokus vraždy – vyhladovění kojence

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1160/2020, ze dne 25.11.2020:

Obviněný a obviněná byli uznáni vinnými ze spáchání pokusu zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 140 odst. 1, odst. 3 písm. c), písm. i) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustili tím, že:

v době od 18. října 2017 do 14. listopadu 2017 v XY, okres Karviná, na ul. XY, ve společně obývaném bytě, přesto, že měli jako rodiče společného nezletilého novorozeného syna AAAAA (pseudonym), narozeného XY, podle ustanovení § 855 a následujících, zejména podle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost spočívající v péči o tohoto syna, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v jeho ochraně, v udržování osobního styku, srozuměni s tím, že jej mohou usmrtit, poškozenému od jeho propuštění z novorozeneckého oddělení dne 18. října 2017 neposkytovali základní péči spočívající v podávání odpovídajících dávek kojenecké stravy a tekutin, a to i přes upozornění dětské lékařky dne 26. října 2017 na nedostatečnost jeho výživy, náležitě nedbali o jeho zdravotní stav a hygienu, celkově nepečovali o jeho prospěch způsobem odpovídajícím jeho věku a potřebám, čímž poškozeného vystavili intenzivním pocitům žízně, hladu i fyzické bolesti při vznikajících defektech kůže, přičemž si byli vědomi skutečnosti, že je s ohledem na svůj věk zcela odkázán na jejich péči a že jakožto novorozenec musí dostávat pravidelně odpovídající příjem živin a tekutin, kdy v přímém důsledku s jejich nečinností a naprosté lhostejnosti došlo postupně k poklesu hmotnosti poškozeného a k postupnému závažnému zhoršování jeho zdravotního stavu, a to zejména v období po 2. listopadu 2017, a vyvolání zjevných následků spojených se zanedbáním hygieny, zejména opruzenin v oblasti konečníku, zánětu kůže horních končetin a kvasinkové infekce dutiny ústní, a dále k závažným zdravotním následkům v podobě šokového stavu při těžké dehydrataci, těžké malnutrici s metabolickým rozvratem organismu, k rozvoji hypotonického syndromu s prvky apatie v kombinaci s metabolickou encefalopatií jako následku proběhlého metabolického rozvratu a rhabdomyolýze organismu, která se projevovala slabostí svalů, apatií, záškuby svalovými a selháváním center životních funkcí jako je dýchání a srdeční činnost, k selhávání ledvin a k hypoxickému insultu srdeční svaloviny v oblasti mezikomorové přepážky v rámci těžké dehydratace, jež jsou ze soudně lékařského hlediska kvalifikována jako poškození důležitých orgánů, přičemž tyto závažné zdravotní následky, které byly ke dni 14. listopadu 2017 již mocně rozvinuty, se u poškozeného projevovaly příznaky zejména v podobě okoralých rtů, halonovaných očí, vpadlé velké fontanely na hlavě, vpadlého bříška, nízkého napětí kůže, mramorované kůže na trupu, chladných koncových částí končetin bez patrného kapilárního návratu, poškození kůže, zápachu stolice a změny psychického stavu v podobě apatie, která se projevovala tím, že nereagoval na běžné podněty, kdy tyto příznaky byly laicky poznatelné, a to i pro oba obžalované, kteří měli navíc již opakované zkušenosti s výchovou a výživou novorozeneckých dětí a malých kojenců,

přičemž tyto závažné zdravotní následky poškozeného bezprostředně ohrožovaly na životě, protože k jeho úmrtí by bez poskytnutí odpovídající lékařské péče došlo pravděpodobně v horizontu jednoho až dvou dnů, přičemž k tomuto fatálnímu následku nedošlo pouze díky předem neohlášenému zásahu sociální pracovnice v bytě dne 14. listopadu 2017 a následně poskytnuté vysoce odborné a intenzivní lékařské péče v Nemocnici s poliklinikou v XY a poté ve Fakultní nemocnici v XY na oddělení pediatrické resuscitace a intenzivní péče Dětské kliniky, kam byl poškozený převezen v kritickém stavu a kde byl hospitalizován do 4. prosince 2017, tedy zcela mimo vůli a aktivní přičinění obžalovaných.

Za uvedený pokus trestného činu vraždy jim byl oběma uložen trest odnětí svobody v trvání 16 (šestnáct) let.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek