Vadně určená místní příslušnost státního zastupitelství nemusí mít vliv na opatřené důkazy

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 360/2020, ze dne 2. 3. 2021:

Nejvyšší soud opětovně konstatuje, že i v případě tvrzeného nedostatku v podobě vadně určené místní příslušnosti státního zastupitelství vykonávající dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení, by se nejednalo o takovou vadu, která by mohla mít vliv na výsledky důkazů opatřených v přípravném řízení na základě telefonických a prostorových odposlechů či domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků. V této souvislosti je třeba připomenout a zdůraznit, že policejním orgánem, který činil úkony v přípravném řízení, byl Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, tedy útvar s celostátní působností. Místní příslušnost státního zastupitelství tak nebyla natolik zásadní z pohledu provádění jednotlivých
úkonů.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek