O jednom skutku nelze rozhodnout dvěma různými způsoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1374/2020, ze dne 27. 1. 2021:

Jedná se o případ jednočinného souběhu dvou trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 trestního zákoníku a nebezpečného vyhrožování podle § 353 trestního zákoníku. Souběh těchto trestných činů není vyloučen, neboť jsou jimi chráněny různé zájmy (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 6 Tdo 1062/2015). K zásadě, že o jednom skutku nelze rozhodnout dvěma různými způsoby v daných souvislostech srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 1965, sp. zn. 10 Tz 37/65, uveřejněné pod č. 64/64 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 1999, sp. zn. 7 Tz 75/99, uveřejněný pod č. 22/2000 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek