Úmysl přímý nelze ztotožňovat s motivem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1367/2020, ze dne 20. 1. 2021:

Úmysl přímý nelze však ztotožňovat s motivem. U trestného činu podvodu není motiv ani fakultativním znakem trestného činu, a tudíž s ohledem na právní kvalifikaci není podstatný.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek