TČ spáchaný ve spolupachatelství více osob za okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 90/2021, ze dne 17. 2. 2021:

V případě spáchání trestného činu ve spolupachatelství více osob za okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby je třeba posuzovat odpovědnost spolupachatelů individuálně u každého ze spolupachatelů, v závislosti na jeho zavinění. Rozhodující je, zda je u každého ze spolupachatelů dáno zavinění i k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, jak je vyžadováno v ustanovení § 17 tr. zákoníku (srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, s. 300). Například samotná okolnost, že úmyslný útok proti zdraví byl spáchán ve spolupachatelství, neodůvodňuje ještě závěr, že všichni spolupachatelé odpovídají i za těžší následek – smrt poškozeného (srov. např. rozhodnutí uveřejněná pod č. 20/1970, č. 49/1971–V. Sb. rozh. tr.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek